Welkom op deze website

Over Fons Teijssen 


Fons Teijssen tekent en schildert al bijna veertig jaar over zijn geliefde Lier en omgeving. Aquarel is zijn techniek, waarbij hij zachte kleuren in elkaar laat overvloeien met veel concentratie en een trefzekere hand. Steeds gaat hij op zoek naar nieuwe beelden, anders dan de meest getekende of geschilderde prenten. Hij noemt het toevallige ontmoetingen in zijn wereld en zijn dromen. Achtergevels interesseren hem het meest, die zijn eerlijker dan het masker van de voorgevel. Hij begint zijn aquarel nat in nat en naarmate het papier droogt vult hij details in om uiteindelijk zijn realiteit, zijn waarheid weer te geven. Zo neemt hij de toeschouwer mee op sleeptouw met frele, soms stevige of subtiele kleuren in een transparant geheel van herinneringen en getuigenissen, tegelijk speels vooruitziend of weemoedig terugblikkend in een zweem van nostalgie. Zijn werken vertellen een eigen verhaal met veel zeggingskracht. Teijssen verdicht de werkelijkheid en blijft zoeken naar de wereld achter de wereld die we kennen. 
Voor de Gilde van de Lierse Pijnders ontwierp hij dit jaar een vlag en hij maakte ook de tekening voor de nieuwe vlag van de Koninklijke Moedige Bootvissers. Hij was ook verantwoordelijk voor de oorkonde, die hij tekende en schreef voor de Ereconsuls van de stad Lier, ter gelegenheid van 800 jaar Stad, tierenaars aller Landen', een initiatief van de Gilde Heren van Lier. Dit jaar werd het project herhaald voor de Sint Gummarusfeesten. Fons tekende een nieuwe aangepaste oorkonde. In 1996 was hij de stadskalligraaf die ter plaatse de huwelijksakte maakte tijdens de evocatie van het huwelijk van Filips de Schone en Johanna van Castillië. Ook tijdens de jongste Sint Gummarusfeesten kon men hem als kalligraaf aan het werk zien met de oorkonde voor de Blijde Intrede met ommegang. 
Hij stelde zijn werken tentoon op verschillende plaatsen, overal in België, maar ook in Nederland, Frankrijk, Polen... Overal vertelde hij zijn verhaal over zijn Lier en omgeving. Zo wil hij een pallieteriaanse sfeer uitzaaien met een glimlach als rijke oogst. 
Maar met enkele aquarellen wil hij ook zijn mening geven over de wereld en de tijd waarin hij leeft, zijn weerzin voor haat en geweld en zijn bezorgdheid over de gewone mens, de slachtoffers en de vluchtelingen, die hun wereld moesten verlaten met alle risico's van dien, om te kunnen overleven.

Nieuws

Dubbele expo in Lier in oktober en november 2016

23-09-2016 14:12

Lierse Cultuurprijzen 2015

16-04-2016 20:26
(zie artiekel op www.lierbelicht.be)