inhuldiging nieuwe kruisweg

22-03-2019 20:00

E.H. Deken Jan Verheyen zal de nieuwe kruisweg in de straten van het Begijnhof inhuldigen

 

In samenwerking met de Stad Lier, de Gilde Heren van Lier en de bewoners van het Begijnhof, verenigd in de vzw d ’Amandelboon, wordt op vrijdag 22 maart 2019 om 20 uur eindelijk een nieuwe kruisweg in de straten van het Begijnhof ingehuldigd door E.H. Jan Verheyen.  Aansluitend wordt in het Convent de bijbehorende tentoonstelling met de originele aquarellen van de kruisweg geopend door Thomas Vanhoutte, hooftman van de Gilde Heren van Lier, Paul van Steenkiste, voorzitter van vzw d’Amandelboon en Schepen van Cultuur Ivo Andries.

 

Deze Lierse stratenkruisweg, die in het verleden een speciale rol speelde in de devotie van de begijnen en in hun dagelijkse leven, werd geschilderd door de Lierse aquarellist Fons Teijssen.  In een decor van het Lierse begijnhof schilderde hij de taferelen uit het lijdensverhaal van Christus. Zo wordt Jezus ter dood veroordeeld voor de begijnhofkerk en ontmoet Hij Veronica, die Zijn aanschijn afveegt, in de Wezenstraat op de hoek van de Sint Margarethastraat. Dit maakt deze Kruisweg uniek en typisch Liers.

De Lierse openluchtkruisweg is voor zover bekend de enige overgebleven van dit type in ons land. De meeste kruiswegen hangen immers in kerken, een traditie die eigenlijk pas sedert het midden van de 19de eeuw voorgoed in voegen is geraakt. Bepaalde kerken en bedevaartsoorden hebben ook wel een kruisweg in open lucht, maar dit is meestal in een beperkte zone rond het bedehuis. Maar de Lierse kruisweg is bijzonder omdat hij verspreid in de straten van het begijnhof hangt onder kleine, met leien afgedekte luifeltjes.  Ze spelen een belangrijk rol in het straatbeeld en maken de charme uit van ons begijnhof.

 

De 14 platen die buiten zijn opgehangen werden gerealiseerd in een materiaal dat er toch weer enkele decennia moet tegen kunnen. De aquarellen van Teijssen werden door de Gilde Heren van Lier afgedrukt op weerbestendig materiaal. 

Het Lierse begijnhof, beschermd als cultuurhistorisch landschap, beschermd als UNESCO Werelderfgoed en het visitekaartje van onze stad Lier, zal, wanneer ook nog eens de huizen in de Symforosastraat klaar zijn, weer kunnen stralen als voorheen. En zeker wanneer later ook nog de plannen voor de komende restauratie van de straten en de overige nog te restaureren huizen gerealiseerd zijn. Met trots kunnen er dan de vele wandelaars en toeristen ontvangen worden. De Begijnhofbewoners en de andere Lierenaars zullen weer fier kunnen zijn over hun Amandelboon, zoals Felix Timmermans het begijnhof noemde, dat hem en nog veel andere kunstenaars inspireerde en het nog steeds doet.

 

Op zaterdag 23, zondag 24 maart, zaterdag 30 en zondag 31 maart, telkens van 14 tot 18 uur, kan men in het Convent van het Begijnhof de tentoonstelling van de originele aquarellen van de nieuwe Kruisweg bekijken met nog meer aquarellen van Fons Teijssen, aangevuld met het werk van Anne Aras.

 

Door de Gilde Heren van Lier wordt een unieke kunstmap uitgegeven met de 14 staties van de nieuwe Kruisweg op formaat A4. Deze genummerde mappen, in 200 exemplaren, genummerd en gehandtekend door de aquarellist, worden tijdens deze tentoonstelling aangeboden voor de prijs van 40 euro.